tin tức công ty

  • tin tức công ty

    tin tức công ty

    Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Với thêm một máy ép đùn mới 2500 tấn được đưa vào sản xuất, năng lực sản xuất máy ép đùn nhôm hàng năm đã đạt 50.000 tấn và số lượng máy ép đùn tăng lên đến 15. ...
    Đọc thêm